Hoppa till sidans innehåll

Kallelse

16 FEB 2013 22:44
Kallelse till Årsmöte 2013


Tid: 28 feb 2013 kl 19.00
Plats: Cafeterian i ridhuset, Säva

Säfva ridklubb bjuder medlemmar på fika i samband med årsmötet!
  • Uppdaterad: 08 DEC 2013 16:28

DAGORDNING

 

1.  Mötets öppnande.

2.  Val av ordförande för mötet

3.  Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

4.  Upprättande av röstlängd.

5.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

6.  Fastställande av dagordning.

7.  Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst.

8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning.

9.  Presentation av verksamhetsplan och budget för 2013.

10. Revisorernas berättelse.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Behandling av ev sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning.

13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 §

      andra stycket angivna antalet.

14. Val av ordförande för föreningen.

15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter.

16. Val av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §24).

17. Anmälan av av ungdomssektionen  vald ledamot jämte personlig suppleant.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

19. Fastställande av  antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen.

20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där  

      Föreningen har rätt att representera med ombud.

21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

23. Årsmötet avslutas.

 

Skribent: Karin Spång

Våra samarbetspartners

Postadress:
Säfva RK - Ridsport
Gryta Säva 25
74963 Örsundsbro

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info