vill du ha information inför årsmötet?


Säfva ridklubbs årsmöte

Som medlem har du inför årsmötet rätt att ta del av verksamhets-och förvaltningsberättelse, inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse. Motioner och valberedningens förslag till styrelse lägger vi inte ut på webben, kontakta oss via formuläret här nedan så kommer vi skicka ut dessa dokument till dig.

Verksamhetsberättelse

Dagordning

 

Skicka mig mer information inför årsmötet