bli medlem

Obs! Säfva ridklubb har fattat beslut om att lägga ner föreningen. Enligt stadgarna krävs två beslut. Det första togs på ett extra medlemsmöte 17 september 2023 och det andra kommer att fattas på ordinarie årsmöte i februari 2024. Du hittar mer information om bakgrunden till beslutet här: Frågor och svar om att upplösa Säfva ridklubb

bli medlem i Säfva ridklubb

Om du är målsman som registrerar åt ditt barn så anger du barnets namn.
Om du är målsman så anger du din egen e-postadress eftersom vi behöver kunna nå dig med viktig information gällande klubben.
Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta klubbens styrelse för att ansöka om medlemskap.

Medlemsavgift

2024 års medlemsavgift är 310:- för ungdom och 360:- för vuxen

Ungdom är man till och med 17 år. Från det år man fyller 18 räknas man som vuxen.
Avgiften betalas en gång per kalenderår och gäller kalenderårsvis.

Betalning

Plusgiro 921 77 17-9
Ange namn och personnummer vid inbetalningen.

Vad ingår?

Förutom att du får delta i Säfva Ridklubbs aktiviteter så ingår Svenska Ridsportförbundets gemensamma olycksfallsförsäkring, läs mer här.

Alla medlemmar får även Svenska ridsportförbundets tidning Häst och ryttare, som utkommer med ca sex nummer per år.

Följ oss

behandling av personuppgifter

När du är medlem i denna förening kommer föreningen att behandla personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Rulla till toppen