Avbrutet årsmöte – nytt årsmöte i februari

Säfva ridklubbs årsmöte på Ramsta bygdegård 2024.

Vilken uppslutning vi hade på årsmötet den 14 januari. Drygt 110 personer kom till Ramsta bygdegård för att delta i mötet och vara med och fatta beslut om klubben ska läggas ner eller inte. Stort tack till alla ni som tog er tid och visade ert engagemang för vår klubb!

Snopet avbrott av årsmötet

Det blev inget beslut. Snopet! Från styrelsen sida hade vi hoppats att mötet skulle bli slutpunkten på ett tungt år för vår förening och ett fint avslut för 30 års verksamhet. Nu blev det inte så. Vi kom inte ens förbi formaliadelen av årsmötet innan vi blev tvungna att avbryta.

Vi hoppas att ni som var med hängde med i svängarna när vi förklarade varför vi avbröt mötet. Men vi tar det här i skrift för alla som inte var med – och för er som var det, men kanske ändå vill ha en redogörelse i skrift.

Formaliabrist

Under årsmötet yrkade en av våra medlemmar på att mötet inte kunde fatta beslut om att lägga ner klubben. Han menade att vi inte tydligt kommunicerat i förväg att det beslutet skulle vara med på dagordningen. Vi från styrelsen höll inte med. Medlemmens yrkande röstades också ner av medlemmarna på årsmötet med stor majoritet.

Samma medlem yrkade då på att årsmöteshandlingarna inte mötte stadgarnas formkrav. Vi i styrelsen kunde bara konstatera att invändningen är korrekt. Samtliga handlingar publicerades inte inom utsatt tid. Allt fanns i god tid före mötet, men den mänskliga faktorn gjorde att vi inte hade marginalerna på vår sida när det gäller helheten. Det är styrelsens ansvar och vi ber om ursäkt för det.

Enköpings-Posten har en nyhetsartikel om årsmötet: Nu skulle rid-striden avgöras – fast så blev det inte. Apropå den vill vi från styrelsens sida understryka att det är vi som sitter i styrelsen, inte någon annan, som bär det fulla ansvaret för att inte alla handlingar fanns i tid. 

Årsmötet hade kunnat ogiltigförklaras

Vi i styrelsen hade kunnat ta även frågan om den lite försenade handlingen till omröstning och låta årsmötet gå vidare. Men eftersom vi är ganska trygga i bedömningen att årsmötet skulle ha röstat för att lägga ner klubben hade formaliabristen med en till visshet gränsande sannolikhet överklagats till Svenska ridsportförbundets juridiska utskott och ytterst hela vägen till riksidrottsnämnden för avgörande. Det skulle kunna ta lång tid och göra att klubben hamnade i limbo.  Därför fattade styrelsen under pågående årsmöte beslutet att det, tyvärr, var bäst att avbryta mötet och kalla till ett nytt årsmöte.

Nytt årsmöte i februari

Det kändes som sagt snopet att inte ens komma igenom formaliadelen av årsmötet och så klart tråkigt att behöva avbryta när så många tagit sig tid att komma. Men genom att avbryta mötet och återkomma med ett nytt datum innan februari månads utgång (som våra stadgar kväver) hoppas vi att vi kan komma igenom hela dagordningen och fatta beslut om klubbens vara eller icke vara som håller. Från styrelsens sida lovar vi att vara extra noga med att se till att all formalia och alla förutsättningar för att fatta beslut ska vara på plats.

Läs även: Årsmöte i Säfva ridklubb 25 februari.

Viktiga besked

Trots att årsmötet inte kunde hållas som tänkt är vi i styrelsen jätteglada att så många stannade kvar efter att årsmötet avbrutits och lyssnade till skälen till att vi i styrelsen och medlemsmötet i september vill lägga ner klubben. Det var mycket värdefullt för oss att få berätta mer ingående för er medlemmar om bakgrunden och vidden av problemen och kunna dela uppgifter som vi inte velat publicera i skrift på webben. Vi hoppas och tror att alla som lyssnade har fått en djupare förståelse för styrelsens och medlemsmötets beslut.

Applåder för Sävaandan 

Vi är också jätteglada över att vi alla hade möjlighet att kunna uppmärksamma våra hedersmedlemmar och tillsammans ge dem de rungande applåder och hejarop som de förtjänar. Stort tack till alla er hedersmedlemmar som bidragit till att forma Sävaandan och göra vår klubb till något alldeles extra! Det är den värdegrund och anda ni lagt som vägleder klubben i alla beslut.

Rulla till toppen