medlemssidor

Protokoll och verksamhetsdokument

Protokoll Säfva ridklubb medlemsmöte 2023-09-17

Säfva ridklubb protokoll årsmöte 2023

Säfva ridklubb verksamhetsberättelse 2022

Resultat- och balansräkning Säfva ridklubb 2022

Vi förklarar:

därför ska man vara medlem i ridklubben

Samarbetet mellan Säfva ridklubb och Säva ridcenter har inneburit att de som rider på Säva ska vara med i klubben. En av de viktigaste anledningarna är att alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som Svenska Ridsportförbundet erbjuder dig via sin huvudsponsor Folksam. I medlemsavgiften till Säfva Ridklubb ingår alltså denna olycksfallsförsäkring som är ett mycket bra skydd för dig som rider.

Försäkringen gäller för:
- Medlemmar i förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet. - Deltagare i prova-på ridning vid enstaka tillfällen hos förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet och deltagare i integrationsprojekt anordnade av förening som ingår i förbundet. - Deltagare på ridläger anordnat av medlemsförening som ingår i Svenska Ridsportförbundet. - Ryttare, kusk eller medhjälpare som är tävlingslicensierad enligt Svenska Ridsportförbundet:s regelverk.
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under: - Aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening - Aktivitet som medlemmen utför under verksamhetstid och som har ett direkt samband med ridning omfattas av försäkringen. - Under enskild ridning och träning i Sverige - Under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
Med reservation för ändringar, aktuella villkor finns på Folksams hemsida.
Läs mer om försäkringen här. Ridavgiften till Säva Ridcenter inkluderar alltså inte medlemsavgiften till klubben utan denna betalas separat till Säfva Ridklubb.

Rulla till toppen