Arbetet med att upplösa klubben har börjat

landscape, field, fence-398500.jpg

Den gångna helgen hölls medlemsmötet i cafeterian på ridcentret. Uppslutningen var god och stämningen lite allvarlig men även den god, trots att det var en tråkig fråga som stod på dagordningen.

Ett femtiotal medlemmar i alla åldrar slöt upp för att lyssna till styrelsens motiv för att medlemsmötet borde rösta för förslaget att upplösa klubben. Även Upplands ridsportförbund var på plats, representerade av ordförande Andreas Heimbrandt och distriktskonsulent Johanna Blom. Distriktet gav värdefull kompletterande information till mötesdeltagarna.

Medlemsmötet röstade ja till att upplösa klubben

I och med att medlemsmötet röstade ja till styrelsens förslag har nu arbetet med att upplösa klubben börjat. Hur det går till framgår av våra stadgar §9, andra stycket):

”För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

Styrelsen kommer i närtid att kalla till det andra mötet, så håll utkick i era mejlkorgar och här på webbplatsen.

Frågor och funderingar?

Ett så drastiskt beslut som att lägga ner klubben, som för övrigt fyller 30 år i höst, leder osvikligt till många frågor och funderingar – och tråkigt nog även ryktesspridning. Därför har styrelsen satt samman frågor och svar i en artikel. Vi i klubben uppmanar alla att ta del av den och tipsa dem som vill veta mer om vad som egentligen händer att läsa den.

Frågor och svar på att upplösa Säfva ridklubb.

Rulla till toppen