om säfva ridklubb

Om Säfva Ridklubb

Vår verksamhetsidé är att skapa gemenskap för alla åldrar och nivåer med hästen i centrum.

Vision
Verksamheten ska tillgodose alla medlemmars intressen
Vi vill utveckla tävlingsverksamheten och skapa framgång genom bredd

Vår värdegrund

Vår verksamhet ska genomsyras av:

Styrelsen 2022

Ordförande: Ingrid (Ninni) Hedström
Vice Ordförande: Magnus Krantz
Sekreterare: Jenny Fällman
Kassör: Claes Sjöberg-Silfverling
Ledamot: Åsa Bäckström
Suppleant:  Anna Aronsson
Suppleant: Anna Ekroth
Adjungerad ledamot: representant från Säva ridcenter
Ledamot USS: Elise Lyckelind
Suppleant USS: Marie-Louise Opina Jansson

board, desk, pen-1854180.jpg
Nytt verksamhetsår och ny styrelse

Måndagen den 27 februari höll Säfva ridklubb sitt årsmöte i cafeterian med god uppslutning och gott hembakt fika. Tack till alla som hjälpte till och till er som var med – på plats och digitalt.

Ridklubben kan blicka tillbaka på ett händelserikt 2022 med både mycket och uppskattad verksamhet. Det var också ett förändringens år i och med att Nina och Mats Brunstedt lämnade Säva Gård efter 15 år. På sommaren tog Kamilla Nylén och Alexander Rosenberg över gården och det stod äntligen klart att ridcentret kunde fortsätta.

En annan förändring är att hela styrelsen i Säfva ridklubb har valt att tacka för sig efter många års arbete. Därför valde årsmötet en helt ny styrelse. Vi som sitter i den nya styrelsen kommer att presentera oss närmare här på sidan tids nog, men först gäller det att vi sätter oss in i all verksamhet...

Så här ser den nya styrelsen ut: Ordförande Ingrid (Ninni) Hedström Vice ordförande och webbansvarig Magnus Krantz Sekreterare Jenny Fällman Kassör och LOK-ansvarig Claes Sjöberg-Silfverling Ledamot Åsa Bäckström Suppleant Anna Aronsson Suppleant Anna Ekroth.

Som vanligt är också vår fantastiska ungdomssektion (USS) representerad i huvudstyrelsen med en ordinarie ledamot och en suppleant. Alla medlemmar i Säfva ridklubb som är upp till 26 år ingår i ungdomssektionen (USS) som också har en egen styrelse: Ordförande Elise Lyckelind  Vice ordförande Marie-Louise Opina Jansson  Ekonomiansvarig Maja Lundin  PR-ansvarig Stella Borgskog  Skötaransvarig Mirjam Borgskog (+Sassa WeeksLedamöterna Selma Toringe, Ester Borlund och Johanna Helgesson.
Vi ser tillsammans med er medlemmar fram emot ett spännande och roligt verksamhetsår!

Våra stadgar och policys

Nedan finns länkar till våra styrande dokument.

Rulla till toppen