Det hör inte till vanligheten att styrelsen i en ridklubb föreslår medlemmarna att upplösa föreningen, eller att medlemmarna hörsammar styrelsens förslag och röstar för att göra det. Vi förstår att beslutet på medlemsmötet den 17 september väcker såväl många frågor och funderingar som känslor. Det är okej att känna sig orolig, ledsen och lite vilsen.

För att underlätta för dig som är medlem, varit medlem eller bara undrar vad som händer har vi i styrelsen sammanställt den här artikeln med frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga här eller tycker att något inte stämmer, ta då gärna kontakt med oss på info@safvark.se. Vi är en ideellt arbetande förening så vi ber om överseende med att svaret kan dröja. Vi försöker att besvara alla inkommande frågor inom tre dagar.

Fråga: Varför har Säfva ridklubb fattat beslut om att upplösa föreningen?

Svar: Säfva ridklubb är en idrottsförening knuten till Svenska ridsportförbundet. Vi har en vision, värdegrund och policies som styr vår verksamhet, men vår förening äger och driver inte Säva ridcenter. Det är en privat verksamhet som bytte ägare 2022. Sedan dess har två uppsättningar av styrelser för Säfva ridklubb arbetat med att få vår verksamhet att passa in i den verksamhet som Säva ridcenter bedriver. Det har inte gått och styrelsen bedömer att det inte är försvarbart att lägga fler ideella arbetstimmar på att försöka ändra på det.

Fråga: Säva ridcenter vill ju samarbeta med klubben. Det sa de på medlemsmötet 17 september. Varför vill ni ändå lägga ned klubben?

Svar: Vi har inte sett den viljan i praktiken. Två olika styrelser för Säfva ridklubb har under mer än ett års tid försökt etablera kontakt, kommunicera och finna stabila former för samarbetet mellan vår klubb och ridcentret. Vi har inte lyckats. Under året har vi dock tyvärr tagit emot samtal och meddelanden från medlemmar och andra som handlar om kränkande behandling, brister i hästhantering, brister i säkerheten och en stämning som präglats av otrygghet. Som klubb ser vi allvarligt på varje sådan kontakt, men vi har saknat insyn och möjligheter att påverka det vi får höra om. Därför har vi inte heller kunnat följa upp och ta ansvar för det som uttryckts i dessa samtal och kontakter. Till saken hör att Svenska Ridsportförbundet tillsammans med besöksgruppen i Uppland också tagit emot en eller fler orosanmälningar. De har inte kunnat utreda den eller dem på grund av att ridcentret inte vill ta emot dem. Det sätter oss som klubb i kläm. Om vi inte lever upp till åtagandena vi har gentemot Svenska ridsportförbundet kan föreningen i förlängningen bli utesluten.

Fråga: Hur kan det finnas elever och kunder på Säva ridcenter om det är på illa som ni säger?

Svar: Det finns ridskoleelever och andra ryttare som trivs bra på Säva ridcenter. Det konstaterandet är inte oförenligt med att det också finns dem som inte gör det. Se ovanstående svar. Säfva ridklubbs vision är att verksamheten ska tillgodose alla medlemmars intressen och att vi vill utveckla tävlingsverksamheten och skapa framgång genom bredd. Vi säger också att verksamheten ska genomsyras av god kamratskap, där alla är välkomna, värderas lika och känner sig trygga; av stort hästkunnande och respekt för hästen och av god ledarkompetens och positiva förebilder. När vi nås av många samtal och kontakter att det inte är vad alla medlemmar upplever så har vi som klubb ett problem.

Fråga: Ungdomssektionen i Säfva ridklubb har anordnat många roliga aktiviteter. Vad händer med dem när klubben försvinner?

Svar: Tyvärr finns inte heller ungdomssektionen USS kvar när klubben läggs ned. Däremot står det Säva ridcenter fritt att anordna egna aktiviteter för sina kunder.

Fråga: Sviker inte klubben barnen och ungdomarna genom att lägga ned klubben?

Svar: Att lägga ner en klubb som funnits i snart 30 år och som många har roliga och positiva minnen och erfarenheter av har varit ett svårt beslut att ta. (Det krävs två beslut för att klubben ska upplösas.) Därför har beslutet förankrats noga med ungdomssektionen USS. Säfva ridklubb har en värdegrund och en verksamhetsidé. Om de inte går att leva upp till i våra samarbeten är det föreningens ansvar att ta konsekvenserna av det. Att fortsätta klubbens verksamhet trots att vi vet att många inte känner igen sävaandan som länge präglade samarbetet mellan klubb och ridcenter hade varit att inte ta ansvar.

Fråga: Kan man bli medlem i Säfva ridklubb nu?

Svar: Ja, det kan man bli. Vi informerar dock dem som ansöker om att bli medlemmar att vi har ett beslut (ett av erforderliga två) om att upplösa klubben. Under året har tyvärr vårt medlemsantal minskat påtagligt och vi fick inte en enda ny medlem inför början av höstterminen. Nyligen har dock några medlemmar tillkommit, bland annat ryttare på Säva ridcenter som ska tävla i höstens ridskole-DM.

Fråga: Vad händer med olycksfallsförsäkringen via Svenska ridsportförbundet när klubben inte längre finns?

Svar: Olycksfallsförsäkringen som ingår i medlemskapet i Säfva ridklubb finns då inte kvar. För de som är ridskoleelever eller i annan egenskap rider på Säva ridcenter gäller då att man behöver täckas av en annan försäkring. Enligt Säva ridcenter finns en sådan försäkring redan i dag, så det ska inte innebära något problem. Vi rekommenderar dem som vill veta mer att kontakta Säva ridcenter.

Fråga: Vad händer alla grejer som ägs av Säfva ridklubb när klubben läggs ned?

Svar: Vi har inte tagit ett formellt styrelsebeslut ännu, men ett alternativ är att klubben säljer de inventarier som vi äger. Det handlar om exempelvis hinder, hinderstöd, dressyrstaket, tävlingsutrustning med mera. Sedan ska det, enligt våra stadgar, i beslut om upplösning av föreningen anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Fråga: När klubben läggs ned, kan inte medlemmar tävla längre då?

Svar: Säva Ridcenter kommer så vitt klubben vet fortsätta att arrangera Pay and jump, Pay and ride och andra aktiviteter precis som i dag. Ridskoleelever och andra kunder på ridcentret kommer med andra ord att kunna träningstävla precis som i dag. Däremot går det inte att delta i tävlingar arrangerade av Svenska ridsportförbundets klubbar och distrikt utan att vara medlem i en annan klubb när Säfva ridklubb upplösts. 

Fråga: Om klubben inte upplöses, kan medlemmar tävla då?

Svar: Nej, inte under 2024. Klubben har inte arrangerat tävling sedan en tid tillbaka. Det gör att det tyvärr inte är möjligt att få tävlingslicens för ryttare som är medlem i Säfva ridklubb.

Fråga: Om man är kund på Säva ridcenter och vill tävla, hur gör man då om klubben läggs ned?

Svar: Det är möjligt att bli medlem i en annan klubb och samtidigt rida på Säva ridcenter.

Fråga: Kan de som rider på Säva ridcenter starta en ny klubb?

Svar: Ja, de som rider på Säva ridcenter kan starta en ny klubb och sedan ansöka om inträde i Svenska ridsportförbundet.

Fråga: Det går rykten om att medlemsmötet inte gick rätt till. Vad svarar ni på det?

Svar: Medlemsmötet som hölls den 17 september gick, enligt Säfva ridklubbs stadgar, helt korrekt till. Styrelsen kallade till möte. Upplysning om vad mötet gällde delgavs 10 dagar innan mötet. Vi hade en opartisk mötesordförande, tillika chefsjurist på Riksidrottsförbundet, som pedagogiskt lotsade oss genom mötet. Vi hade förberett omröstningen med färgade lappar för att underlätta rösträkning om det skulle behövas. Nu yrkade ingen medlem på votering när vår mötesordförande förklarade utfallet av den omröstning som skedde. Lapparna behövde därför inte användes. Det finns inget grund för att säga att medlemmarna på mötet inte skulle ha beslutat, med erforderliga 2/3 majoritet, att gå på styrelsens förslag att upplösa klubben.

Rulla till toppen