Säfva ridklubb finns inte längre

Nu är vår ridklubb historia. Efter trettio år har Säfva ridklubb upplösts. Det skedde under stor, om än inte total, enighet i samband med årsmötet på söndag 25 februari i Ramsta bygdegård.

− Det är med sorg och lättnad vi kan konstatera att medlemmarna i Säfva ridklubb hade modet att ta ett beslut där de satte jaget i andra hand och hästvälfärd, värdegrund, likabehandling, respekt, säkerhet och trygghet i första rummet, säger ridklubbens sista ordförande Ninni Hedström.

Årsmöte och nedläggningsbeslut

Ett sjuttiotal medlemmar slöt upp på söndagen för att dels avhandla det ordinarie årsmötet, dels fatta det andra och avgörande beslutet om klubben skulle läggas ner eller inte. Det första beslutet togs av det extra medlemsmötet i september i fjol. Ett försök att hålla 2023 års årsmöte gjordes 14 januari, men fick avbrytas av formaliaskäl. Denna gång fanns inga hinder i vägen för att hålla årsmötet och fatta beslut om att lägga ner klubben. Beslutet fattades med acklamation.

Vi i den sista styrelsen vill rikta ett stort tack till Elin Johansson, Riksidrottsförbundets chefsjurist, som professionellt och pedagogiskt agerade mötesordförande under såväl det extra medlemsmötet i fjol som under både det avbrutna årsmötet i januari och slutligen årsmötet 25 februari.

Vi vill också tacka alla i den före detta personalgruppen på Säva ridcenter som modigt och utförligt berättade för årsmötet om vad som ligger bakom att samtliga valt att sluta. Många medlemmar har velat veta det. Från den sista styrelsen har vi ansett att det var viktigt att alla medlemmar får fakta på bordet inför ett så avgörande beslut som att lägga ner klubben.

Återigen vill vi tacka alla modiga och kloka medlemmar i Säfva Ridklubb och uppmana alla att fortsätta utveckla sin hästkunskap, sin ridning och aldrig tumma på det som varit vår ridklubbs ledstjärnor:

  • God kamratskap, där alla är välkomna, värderas lika och känner sig trygga
  • Stort hästkunnande och respekt för hästen
  • God ledarkompetens och positiva förebilder.

Vad händer nu?

Årsmötet godkände styrelses föreslag att tillsätta en likvidationsgrupp vilken har som uppgift att avyttra tillgångar, hantera medelsöverlämningen, avsluta konton m.m. Gruppen har påbörjat sitt arbete.

De medel som klubben har beslutade årsmötet ska överlämnas till Upplands Ridsportförbund och där användas för utveckling av unga ryttare.

Likvidationsgruppen kommer att använda den här webbplatsen för att informera om hur arbetet fortlöper och när det är avslutat.

Varning för ryktesspridning

Vi i den sista styrelsen har nåtts av ett rykte om att årsmötet inte skulle ha beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 2023. Det är tråkigt att detta rykte sprids. Det stämmer inte. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Så snart årsmötesprotokollet är upprättat och justerat kommer vi att lägga upp det här på webbplatsen så att alla kan ta del av det.

Uppdatering: Se protokoll här

Vi uppmanar alla som har frågor eller funderingar att kontakta oss i likvidationsgruppen på den gamla vanliga mejladressen info@safvaridklubb.se.

Rulla till toppen