Vilka får rösta på årsmötet – och vad händer egentligen?

På klubbens årsmöte i januari – datum är inte beslutat ännu – kommer det andra av två beslut om att lägga ner föreningen fattas. Det första beslutet togs på medlemsmötet den 17 september.

Medlemskap för 2023 gäller

Medlemmar behöver inte lösa ny medlemsavgift för 2024 för att kunna rösta på årsmötet. Våra stadgar säger att den medlem som erlagt årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår minst en månad före mötet har en röst. Det räcker alltså att ha betalat medlemsavgift för 2023. Observera att medlem måste ha fyllt 15 år för att få rösta.

Röstning genom ombud (fullmakt) får enligt stadgarna inte förekomma. Den som vill vara med och fatta beslut på årsmötet måste därför vara på plats i lokalen.

Gick medlemsmötet rätt till?

Några medlemmar har genom anslag på Säva ridcenter och i sociala medier uppmanat medlemmarna i Säfva ridklubb att inte lägga ner vår klubb. Styrelsen vill apropå det dementera påståenden om att det skulle finnas oegentligheter i hur medlemsmötet 17 september fattade beslut om att lägga ner klubben. Medlemmarnas beslut är giltigt. Styrelsen har fört fram det i samtal med företrädare för medlemsgruppen och i möte med Säva ridcenters advokat som bistår dem. Som styrelse tar vi vår klubbs föreningsdemokrati på största allvar. Vi kan bara beklaga att det finns några medlemmar som underkänner den.

Allas åsikter räknas

Säfva ridklubb är en förening där alla medlemmars åsikter räknas. Självklart ska de som vill se en fortsättning på klubben engagera sig för det.

Vi i styrelsen hoppas och tror att signaleffekten i att vi lade fram ett så ovanligt förslag som att lägga ner klubben, och att det röstades igenom (det kärvs två beslut) är tydlig. Om vi trodde att problemen som vi i nuvarande styrelse och den förra styrelsen har brottats med i relationerna med ägarna till Säva ridcenter gick att lösa skulle vi inte ha föreslagit att lägga ner klubben. Om vi trodde att det gick att lösa problemen genom att vi i styrelsen avgår och lämnar plats åt en ny styrelse – en tredje i ordningen sedan i fjol – skulle vi självklart kliva åt sidan.

Som styrelse är det vårt ansvar att verka enligt vår klubbs värdegrund, våra riktlinjer och policies. De handlar om trygg och säker miljö, både för hästar och människor. Alla ska inkluderas och behandlas lika. Vi som klubb har inte haft en chans att påverka verksamheten i den riktningen, eller ens kunnat ha en fungerande dialog med Säva ridcenter. Vi är uppriktigt ledsna över det.

Rulla till toppen