Hinderpark m m är såld

Intresset från ridklubbar, stall med flera för att köpa den utrustning som Säfva ridklubbs likvidationsgrupp avyttrar i samband med nedläggningen av föreningen har varit stort. Det har kommit in många bud och förfrågningar. 

Nu har likvidationsgruppen fattat beslut om försäljningen och köpare är kontaktade. Vi tackar hjärtligt för visat intresse. 

Utrustningen kommer även framgent komma till användning i ridskole- och ryttarverksamhet i Upplandsdistriktet. 

Under årsmötet 25 februari som fattade beslut om att upplösa Säfva ridklubb fattades också beslut om att föreningens medel ska överlämnas till Upplands Ridsportförbund och där användas för utveckling av unga ryttare. Försäljningen av hinderparken m.m. är ett led i att kunna göra den överlämningen. 

Likvidationsgruppen fortsätter sitt arbete under våren. 

Rulla till toppen