Information om likvidationen av Säfva RK

Hej i sommarvärmen!

Vi som jobbar med likvidationen av Säfva RK vill gärna ge er en statusuppdatering kring 
processen och hur vi ligger till:

Våra inventarier lades ut till försäljning på vår webbplats under april månad. Efter att vi sammanställt alla bud enades vi om att Uppsala PK (UPK) fick köpa samtliga inventarier, förutom våra fina käpphinder. De fick Lurbo RK:s ungdomssektion köpa. Vi vet att många av Säfva RK:s tidigare aktiva ryttare och elever rider på någon av dessa anläggningar. Inventarierna kommer alltså till fortsatt användning. Vi vill tacka för alla generösa bud!

Vi har under våren kört en hel del grejer till återbruket. Det som inte gick att lämna in där har gått till materialåtervinning.

Det som nu återstår är att se till att föreningens ekonomi avslutas så att vi kan avveckla konton med mera. En del pappersarbete, med andra ord. Vi har ännu inte kunnat klara ut våra ekonomiska mellanhavanden med Säva Ridcenter (bl a innehåll och belopp i fakturor). Utan att gå in på detaljer har det varit en utmaning, men vi hyser gott hopp om att kunna lösa upp även denna knut.

Rent praktiskt innebär de återstående göromålen att vi inte har avslutat likvidationen per 30 juni. Nu tar vi lite semester och ber att få återkomma med lägesstatus i slutet av augusti, om inte förr.

Allt gott och en riktigt fin sommar önskar vi i likvidationsgruppen!

Rulla till toppen