Kallelse till årsmöte i Säfva ridklubb 25 februari kl. 17

Den 25 februari är det äntligen dags för årsmöte i Säfva ridklubb. Känns den här kallelsen som en déjà vu-upplevelse? Lugn, det är ingen fara. Vi försökte hålla årsmöte 14 januari men var tvungna att avbryta under sittande möte på grund av formalia. Det kändes jättetrist när så många tagit sig tid att komma, men nu tar vi nya tag!

Här kan du läsa vad som hände: Avbrutet årsmöte – nytt årsmöte i februari

Tid och plats

  • Ramsta bygdegård.
  • Klockan 17:00.

Årsmötet äger som förra gången rum i Ramsta bygdegård. Det finns bussförbindelser dit för dig som vill åka kollektivt. Se mer information på UL:s webbplats.

Vilka får rösta?

Röstberättigad är den som erlagt årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår minst en månad före mötet. Det räcker alltså att ha betalat medlemsavgift för 2023. Observera att medlem måste ha fyllt 15 år för att få rösta.

Röstning genom ombud (fullmakt) får enligt stadgarna inte förekomma. Den som vill vara med och fatta beslut på årsmötet måste därför vara på plats i lokalen.

Beslut om att lägga ner Säfva ridklubb

Årsmötet kommer att behandla alla vanliga frågor, men även fatta det andra av två beslut om vår klubb ska läggas ner eller inte. Det första beslutet fattades på det extra medlemsmötet 17 september 2023. Det krävs enligt våra stadgar två beslut efter varandra för att upplösa klubben.

Vi i styrelsen och medlemsmötet i september anser att klubben ska läggas ner. Vi har sammanfattat vad det handlar om på den här sidan: Frågor och svar om beslutet att upplösa Säfva ridklubb.

Styrelsens förslag till årsmötet

Säfva Ridklubbs styrelse föreslår till årsmötet att ridklubben ska upplösas direkt efter årsmötet den 25 februari. Ridklubben har på extra medlemsmöte 17 september 2023 med tillräcklig majoritet beslutat att ridklubben ska upplösas.
Enligt Ridklubbens stadgar fordras två beslut om upplösning av klubben vilka ska fattas av två möten i följd av varandra, varav det ena ska vara ett årsmöte. 
Enligt Ridklubbens stadgar ska ridklubben vid ett beslut om upplösning av klubben ange att föreningens tillgångar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål. Säfva Ridklubbs styrelse föreslår att klubbens medel ska överlämnas till Upplands Ridsportförbund och där användas för utveckling av unga ryttare. 
Upplöses klubben sker ingen fortsatt verksamhet i klubben. En likvidationsgrupp tillsätts på årsmötet vilken har som uppgift att hantera medelsöverlämningen och avsluta konton m.m.

Anmäl dig gärna

Det finns inget krav på att anmäla sig för att få delta i årsmötet, men eftersom vi bjuder på korv med bröd och dryck vill vi gärna veta hur mycket mat och dryck vi behöver köpa och ställa fram. Därför är vi jätteglada om du som kommer att delta berättar det genom att senast 23 februari skicka ett mejl till oss på info@safvaridklubb.se.

Årsmöteshandlingar

Dagordning, verksamhets- och förvaltningsberättelser och revisorernas berättelse finns senast en vecka före årsmötet tillgängliga på klubbens webbplats: safvark.se/arsmoten.

Väl mött på årsmötet önskar styrelsen.

Rulla till toppen